Πόνημα για την νομοθεσία περί ζώων συντροφιάς
30 October 2017

Μελέτη για τη Σήμανση Χώρων στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου

«Μελέτη για τη Σήμανση Χώρων στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου».

Δεδομένης της παντελούς έλλειψης σήμανσης των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, ήτοι Γραμματείες, Ακροατήρια και τις δυσχέρειες που αυτό προκαλεί στους πολυάριθμους πολίτες που καθημερινώς προσέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο, η «Ροδιακή Λέσχη 21ος Αιώνας», ανέλαβε την μελέτη για τη σήμανση των Χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου.

 

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής ήδη πραγματοποιείται βασική χαρτογράφηση του Δικαστικού Μεγάρου, θα ακολουθήσει επεξεργασία των δεδομένων για την επιλογή του συστήματος σήμανσης (σημεία πληροφόρησης, τύπος πινακίδων κλπ) και, τέλος, το επιλεγμένο σύστημα θα εγκατασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο.