Η σύγχρονη Ρόδος, όπου διαμένουμε, εργαζόμαστε, δημιουργούμε, διέρχεται το έτος 2016 την οξύτερη ίσως κρίση, αρχικώς μεν οικονομικής φύσης, αλλά ευρύτατα διευρυμένη πλέον και συνδεδεμένη σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού, κοινωνικού και επαγγελματικού βίου. Εγείρονται επομένως, εύλογα και σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πορεία του τόπου, με το πώς μπορούμε να βγούμε από το τέλμα μπαίνοντας σε μια δημιουργική τροχιά, συνεισφέροντας ο καθένας από τη θέση του.
 

 

Πώς ονειρευόμαστε τη Ρόδο του 21ου αιώνα;

Θέλουμε να καταθέσουμε το προσωπικό μας όραμα και να σταθούμε αρωγοί στην πραγματοποίησή του. Ονειρευόμαστε μια Ρόδο εύπορη σε ιδέες και ανθρώπους, με ισχυρή και αυτοδύναμη οικονομία και πολιτισμό, πρωτοπόρα σε πολλούς τομείς, δυνάμενη να διεκδικεί ηγετικό ρόλο στα δρώμενα της Ελληνικής επικράτειας.
 

 
Οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις τους και θα εκφράζουν τις συγκεκριμένες απόψεις τους σε θέματα του γνωστικού και επαγγελματικού τους αντικειμένου αλλά και του προσωπικού τους ενδιαφέροντος, με σκοπό η Ρόδος να βρεθεί σε τροχιά συνεχούς εξέλιξης και προόδου. Η ομάδα αυτή στοχεύει να λειτουργεί συμπληρωματικά ως συμβουλευτικό όργανο, να ασκεί θετικά επιρροή και να παρέχει υποστήριξη σε κάθε ζήτημα που ενδέχεται προκύπτει. Σε καμμία περίπτωση δεν στοχεύει να υποκαταστήσει τους υπάρχοντες φορείς και Αρχές.
 

 

Θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικός χώρος για συλλογική και μη κερδοσκοπική συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αξιόλογες δράσεις που αναλαμβάνονται και τίθενται προς υλοποίηση από τις Αρχές καθώς και επίσημους και ανεπίσημους φορείς – οργανισμούς. Κρίνουμε ότι τα δεδομένα της σημερινής εποχής επιτάσσουν την ύπαρξη μιας ομάδας πολιτών αποτελούμενης από καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν συλλογικά τη Ρόδο να απεγκλωβισθεί σε διάρκεια χρόνου από το τέλμα. Αναδεικνύεται δηλαδή η ανάγκη γέννησης ενός πυρήνα προσώπων που προσέρχονται εθελοντικά, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια «Δεξαμενή Σκέψης» και μια «Ομάδα Προβληματισμού».

 

 

Η ομάδα έχει απολύτως ανεξάρτητο χαρακτήρα, χωρίς καμμία πολιτική ταυτότητα, με στόχο την παροχή ποιοτικού έργου, αναλαμβάνοντας σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες προς όφελος της Ρόδου και των ανθρώπων της. Συνοπτικώς, «Αφιερώνουμε το έργο μας στην ευημερία της Ρόδου όπου ονειρευόμαστε να ζούμε, χωρίς να υπολογίζουμε αντιδράσεις μικροπολιτικού χαρακτήρα».

 

21ος Αιώνας