Μελέτη για τη Σήμανση Χώρων στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου
30 October 2017
ICARO
9 November 2017

Πόνημα για την νομοθεσία περί ζώων συντροφιάς

Η επιτροπή δικαιοσύνης της «Ροδιακής Λέσχης 21ος Αιώνας», συντάσσει μία ευσύνοπτη και κατανοητή στο κοινό θέση, η οποία θα περιλαμβάνει:

  1. Τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς.
  2. Την πραγματική κατάσταση ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας και κυρίως ως προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
  3. Προτεινόμενες λύσεις.